Richtlijnen

Wat zijn de criteria in het onderhoud van AED’s en bijbehorende accessoires? Zijn er relevante waarschuwingen vanuit de fabrikant en/of FDA over uw AED? Zijn er veranderingen in Wet- en regelgeving? Het AED Keurmerk Instituut deelt de belangrijkste informatie graag met u!

Criteria AED

Een AED mag worden voorzien van ons keurmerk wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:

 • Functioneel gereed, dus zonder beschadigingen of breuken die het functioneren beïnvloeden.
 • In de juiste omgeving: beschermd tegen stof, kou, warmte (tussen 5-30 graden, dus wanneer de AED buiten hangt: in een kast met voldoende klimaatbeheersing).
 • Niet ouder dan 10 jaar.
 • Jaarlijks getest met een externe AED-tester met aantoonbare output gemeten in joules conform opgave fabrikant (acceptabele afwijking +/- 15%)
 • Defibrillatie-electroden aanwezig binnen de houdbaarheidsdatum die valt in de aangegeven periode op het keurmerk.
 • Batterij aangesloten met voldoende capaciteit (na plaatsingsdatum te verwachten volgens opgave fabrikant) die valt in de aangegeven periode op het keurmerk.
 • Behandeling uitgevoerd volgens vigerende richtlijnen voor reanimatie/defibrillatie.
 • Meest recent beschikbare software geïnstalleerd (update firmware).

Criteria AED-buitenkast

De buitenkast waarin de AED is opgehangen voldoet aan de volgende criteria:

 • In de kast wordt bij voorkeur laagspanning gebruikt. De voeding (220 Volt) is buiten de kast gemonteerd. Alleen wanneer het totale systeem CE is gekeurd voor veilig gebruik buiten kan 220 Volt in de kast worden gebruikt.
 • De kast verwarmt bij minimaal 5 graden celsius.
 • De kast ventileert bij minimaal 30 graden celsius.
 • De kast wordt bij voorkeur niet met een slot afgesloten. Een eventueel codeslot werkt naar behoren en geeft na het invoeren van de code direct toegang tot de kast. Een eventuele sleutel is direct bij de kast, bijvoorbeeld door een breekglas, bereikbaar.

De bovenstaande criteria voor de AED-buitenkast zijn voorlopig en dienen nader te worden gevalideerd. De criteria moeten bijdragen aan het optimaal opbergen van de AED in de buitenlucht, maar waarbij de veiligheid voor de burgerhulpverlener is gewaarborgd. Het gebruik van eigen gefabriceerde kasten waarbij 220 Volt in de kast is gebracht levert potentieel gevaar op en wordt ten zeerste afgeraden.

Onderhoudsschema’s

Op basis van de ervaringen in het gebruik van het AED Keurmerk in de afgelopen jaren zijn voor ieder merk / type AED onderhoudsschema’s opgesteld. Wanneer het schema wordt gevolgd mag verwacht worden dat de AED optimaal presteert wanneer deze wordt ingezet. Op basis van testervaringen kan een schema worden geactualiseerd. Wilt u ervaringen doorgeven die mogelijk leiden tot wijzigingen van een schema, maak dan gebruik van het Meldpunt. Jaarlijks wordt op 1 maart het nieuwe schema gepubliceerd. Wanneer u het schema wilt ontvangen stuur dan een bericht.

 

Keuring aanvragen