Meldpunt
Landelijk AED nummer

Na inzet van een AED of een storingssignaal uit de AED kan aanleiding zijn om contact te zoeken met een leverancier. Niet altijd is het juiste telefoonnummer op de AED vermeld of is uw leverancier in avonduren en het weekeind niet bereikbaar. Op het keurmerk is ons telefoonnummer vermeld, zodat u altijd een storing of inzet kunt melden. Onze dienstdoende medewerker, die 24/7 bereikbaar is, kan u advies geven hoe een storing op te lossen, de eerste opvang regelen van hulpverleners die betrokken zijn geweest bij de inzet, maar ook regelen dat een AED op verzoek van de cardioloog wordt uitgelezen en wordt voorzien van nieuwe electroden. Het Aed meldpunt is bereikbaar op 0900-112 4278

Meldpunt storingen

Soms kan het voorkomen dat u een opmerkelijke storing aantreft in uw AED of AED-kast. Wij zijn daar graag van op de hoogte. Wanneer een storing structureel voorkomt het veilig functioneren van de AED in gevaar brengt, dan leggen wij contact met de fabrikant. Zo nodig wordt de Inspectie voor de Gezondheidszorg geïnformeerd.

Keuring aanvragen