Diensten

Het AED Keurmerk biedt zekerheid over de staat van uw AED die u bezit, beheert of gebruikt. Bij alle onderstaande producten heeft het AED Keurmerk Instituut als doel om zicht te krijgen op de correcte staat van onderhoud van de AED’s die onder het keurmerk vallen.

Het instituut biedt de volgende diensten aan:

  • Keuren op locatie
  • Beoordelen van installatie en onderhoud
  • Certificeren van onderhoudsbedrijven

Keuren op locatie

Wanneer uw leverancier geen mogelijkheid biedt om de jaarlijkse test met een externe tester uit te voeren, dan kun u deze door het AED Keurmerk Instituut laten uitvoeren.

Op basis van de test en de staat van onderhoud, wordt een keurmerk afgegeven. U ontvangt een keurmerk certificaat en een keurmerk sticker die op de AED wordt geplakt.

 

Beoordelen van installatie buitenkast en/of onderhoud AED

U twijfelt over de juiste uitvoering van onderhoud door uw organisatie en/of leverancier. Of u wilt weten of uw AED-kast op de juiste manier is geïnstalleerd of correct functioneert. Of u heeft problemen met uw AED of AED-kast die maar niet goed worden opgelost.
Laat dan het AED Keurmerk Instituut een onafhankelijke keuring uitvoeren. Daarna weet u precies of uw apparatuur juist functioneert en waar aanvullende maatregelen nodig zijn.
U ontvangt een schriftelijke rapportage van de inspecteur en een bindend advies, dat kan worden teruggekoppeld naar uw leverancier.

Actuele onderhoudsschema’s

Op de pagina richtlijnen vindt u onderhoudsschema’s die wij hanteren voor allerhande merken en typen AEDs. Deze schema’s zijn op basis van onze testervaringen opgesteld en zo nodig bijgesteld. Wijzingen op de schema’s worden in onze nieuwsbrief gemeld.

Certificeren van onderhoudsbedrijven

Onder voorwaarden mogen leveranciers / onderhoudsbedrijven het AED Keurmerk uitgeven op de door hen gecontroleerde AEDs. Die voorwaarden zijn:

  • Bij een bedrijfsbezoek door het AED Keurmerk Instituut worden de onderhoudsschema’s en werkwijze van het AED-onderhoud met de monteur(s) besproken.
  • De jaarlijkse test van de AED met een externe tester moet worden uitgevoerd tijdens het onderhoud.
  • De stamkaart van iedere AED waarop een keurmerk is afgegeven wordt door het AED Keurmerk Instituut gecontroleerd. Door een steekproefsgewijze controle op locatie wordt vastgesteld of daadwerkelijk aan de criteria van het keurmerk is voldaan.

De volgende leveranciers (op alfabetische volgorde) maken gebruik van het AED Keurmerk om de onderhoudsstatus van de verkochte AEDs te waarborgen:

Wanneer u een onderhoudscontract wilt afsluiten zodat het onderhoud op de AED structureel is geregeld dan kunt u deze bedrijven met een gerust hart benaderen.

Keuring aanvragen