Het AED Keurmerk Instituut

Een keurmerk zodat iedereen weet dat een AED is gecontroleerd en klaar is voor gebruik; dat is de doelstelling van het AED Keurmerk Instituut. De Automatische Externe Defibrillator (AED) speelt steeds meer een belangrijke rol bij de burgerhulpverlening aan mensen met een circulatiestilstand.

Elke seconde telt. Wanneer de AED is verbonden met het slachtoffer, dan is goede werking van levensbelang. Het instituut stelt criteria vast waaraan onderhoud van een AED moet voldoen. Maar er is ook meldpunt om problemen te melden. Ook voor een onafhankelijke keuring kunt u bij het instituut terecht.
 

Geschiedenis

Het AED Keurmerk is ontwikkeld door Drs. F.M. (Frans) Versteegen. Hij is Gezondheidswetenschapper en oud inspecteur voor de gezondheidszorg. Bij de introductie van de AED in Nederland bemerkte hij de beperkingen van medische apparatuur in acute situaties; falen door verborgen gebreken en/of achterstallig onderhoud kost mensenlevens, waar deze juist gered moeten worden met behulp van de AED. Het structureel jaarlijks testen en controleren van de AED is vanuit deze visie ontstaan en vastgelegd in de criteria van het keurmerk. Het AED Keurmerk wordt al enige jaren toegepast. Door het jaarlijks testen wordt ervaring opgedaan met de “performance” van alle merken AED’s. Dat heeft geleid tot de nodige praktische ervaring met AED’s en kennis over de standby-tijd van de batterij maar ook met de belangrijkste aandachtspunten voor een goed functioneren.

Bedrijfsprofiel

Het AED Keurmerk Instituut is een activiteit van de Stichting Inspectie Burgerhulpverlening. Dit is een non-profit organisatie die ondersteunt bij het kwalitatief goed organiseren van hulpverlening door burgers in acute, levensbedreigende situaties. Burgerhulpverlening wordt steeds meer georganiseerd ingezet wat tevens eisen en verwachtingen stelt aan de kwaliteit van de inzet. De verantwoordelijk voor aantoonbare kwaliteit van dergelijke organisaties kan vooralsnog niet worden belegd bij een Ministerie of Inspectie. Ook de reguliere zorgverlening kan wel regie voeren, maar is niet aanspreekbaar op kwaliteit. De Inspectie Burgerhulpverlening ondersteunt bij formuleren en aantoonbaar maken van kwaliteitscriteria.

Keuring aanvragen