Het AED Keurmerk Instituut

Een keurmerk zodat iedereen weet dat een AED is gecontroleerd en klaar is voor gebruik; dat is de doelstelling van het AED Keurmerk Instituut. De Automatische Externe Defibrillator (AED) speelt steeds meer een belangrijke rol bij de burgerhulpverlening aan mensen met een circulatiestilstand. Elke seconde telt. Wanneer de AED is verbonden met het slachtoffer, dan is goede werking van levensbelang. Het instituut stelt criteria vast waaraan onderhoud van een AED moet voldoen. Maar er is ook meldpunt om problemen te melden. Ook voor een onafhankelijke keuring kunt u bij het instituut terecht.  

Lees meer

Richtlijnen

Wat zijn de criteria in het onderhoud van AED’s en bijbehorende accessoires? Zijn er relevante waarschuwingen vanuit de fabrikant en/of FDA over uw AED? Zijn er veranderingen in Wet- en regelgeving? Het AED Keurmerk Instituut deelt de belangrijkste informatie graag met u!

Lees meer

Nieuws

Meer nieuws

Diensten

Het AED Keurmerk biedt zekerheid over de staat van uw AED die u bezit, beheert of gebruikt. Bij alle onderstaande producten heeft het AED Keurmerk Instituut als doel om zicht te krijgen op de correcte staat van onderhoud van de AED’s die onder het keurmerk vallen. Het instituut biedt de volgende diensten aan:

  • Keuren op locatie
  • Beoordelen van installatie en onderhoud
  • Certificeren van onderhoudsbedrijven

Lees meer